fbpx

Съвети и идеи за оцеляване

Как да подходите и какво да избягвате, докато сте сред Природата или попаднете в кризисна ситуация.

Правила и съвети за палене на огън

Правила и съвети за палене на огън

Паленето на огън е може би най-разглежданата тема в интернет и из всички научно-популярни предавания за оцеляване. Огънят сам по себе си няма да ви гарантира оцеляване, но пък може да застраши живота ви и да предизвика пожарно бедствие. Реших да навляза в тази тема, тъй като има наредби, правила и съвети, за които може и да не се сетите, когато се наложи да запалите огън сред природата.

Нека започнем с извадка от НАРЕДБА № 30 на ИАГ

от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари

Чл. 28.  Противопожарните мерки и изисквания, свързани с местата за палене на огън в горите, са следните:
    1.  тези места се определят след отчитане на пожарния риск за околните насаждения и по възможност в близост до вода (ручей, извор, чешма и други). Обезопасяват се съгласно изискванията на утвърдените лесоустройствени проекти, планове и програми;
    2.  паленето на огън в тях се извършва в огнища с кръгла форма с диаметър до 1 м;
    3.  огнището се огражда с венец от камъни с височина около 20 см или се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
    4.  изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина около 1 м;
    5.  горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от височината му.

Чл. 55.  Който наруши изискванията на тази наредба се наказва съгласно Закона за горите и ЗМВР

Както се вижда, държавата се е погрижила да осигури полезни съвети при паленето на огън в горите под формата на наредба, а който не ги спазва дори подлежи на санкции.

Ето и няколко съвета от мен

  1. Не палете огън в защитена територия и в много сухи борови гори.
  2. Винаги ограничавайте огъня от околната среда и следете за прехвърляне на искри от огъня към сухи треви наблизо.
  3. Не складирайте дървата за огъня близо до него, защото рискувате и те да пламнат.
  4. Преди да запалите огън, уверете се, че има с какво да го изгасите (вода, пясък, пръст) и имате с какво да ги пренесете до огъня.
  5. Не оставяйте огъня без надзор и не напускайте лагера, преди да сте се уверили, че няма останали тлеещи въглени от огъня.
  6. Не бъдете безотговорни и не палете огън за удоволствие, а само от необходимост.

Ползи от огъня

Ако спазвате установените правила и подхождате отговорно към огъня, той може да ви помогне да оцелеете в кризисна ситуация, а ползите са много.

На първо място огънят ще ви осигури защита от студа, диви животни и насекоми. Все пак имайте предвид, че това не винаги е така и пак можете да бъдете нападнати от диво животно или нахапани от комари. Съвсем пресен пример е онзи ден, докато разпалвах барбекюто в двора, комарите не само ме хапеха, но и минаваха през дима.

Огънят може да ви послужи и за преваряване на вода, готвене на месо, зеленчуци и гъби, притопляне на храна и приготвяне на чай. В тези случаи има единствено полза от огъня, стига да подхождате разумно към ситуацията. Имайте предвид, че при преваряването на вода не е достатъчно само да я кипнете, но е добре тя да ври поне три минути, за да сте сигурни, че повечето патогени са унищожени.

Огънят има още едно много важно качество - носи успокоение. През годините са правени много психологически тестове на хора в дивата природа и всички категорично доказват, че наличието на огън намалява страха на хората и те могат да вземат по-добри решения за своето оцеляване.

Бъдете разумни и огъня ще ви стане приятел!

Image
© 2023 Bushcrafter. Създаден и поддържан от Karavelikov
© 2023 iBushcrafter.
Създаден и поддържан от Karavelikov